Sinds 1989

Wat kunt u aftrekken van de belasting tijdens een verbouwing?

Als u uw woning wilt verbouwen, is het goed om te weten wat u kunt aftrekken van de belasting. In dit blogartikel leggen we uit welke kosten aftrekbaar zijn en wat u daarvoor moet doen.

Wat kunt u aftrekken van de belasting tijdens een verbouwing?

Welke kosten zijn aftrekbaar?

In principe zijn de kosten voor een verbouwing niet aftrekbaar van de belasting. De Belastingdienst ziet een verbouwing namelijk als een vorm van onderhoud. Onderhoudskosten zijn alleen aftrekbaar als ze noodzakelijk zijn om de woning in stand te houden.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze regel. Zo zijn de kosten voor een verbouwing die de woning verduurzaamt, wel aftrekbaar. Ook zijn de kosten voor een verbouwing die de woning geschikt maakt voor een persoon met een beperking, aftrekbaar.

Verduurzaming

De kosten voor een verbouwing die de woning verduurzaamt, zijn aftrekbaar in de vorm van een energiebesparingsinvesteringsaftrek (EIA). De EIA is een belastingvoordeel waarmee u een deel van de kosten voor de verbouwing terug kunt verdienen.

Om in aanmerking te komen voor de EIA, moet de verbouwing aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de verbouwing leiden tot een energiebesparing van ten minste 30%. Ook moet de verbouwing zijn uitgevoerd door een erkende installateur.

Aanpassing voor persoon met beperking

De kosten voor een verbouwing die de woning geschikt maakt voor een persoon met een beperking, zijn aftrekbaar in de vorm van een aftrek voor aanpassingen aan de woning voor gehandicapten (AAG). De AAG is een belastingvoordeel waarmee u een deel van de kosten voor de verbouwing terug kunt verdienen.

Om in aanmerking te komen voor de AAG, moet de verbouwing aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de verbouwing zijn uitgevoerd door een erkend installateur. Ook moet de verbouwing zijn bedoeld om de woning geschikt te maken voor een persoon met een beperking.

Aftrekbare kostenNiet-aftrekbare kosten
De kosten voor de materialen die worden gebruikt voor de verbouwing.De kosten voor het ontwerp van de verbouwing.
De kosten voor de arbeid die wordt verricht voor de verbouwing.De kosten voor de vergunningen die nodig zijn voor de verbouwing.
De kosten voor de installatie van de verbouwing.De kosten voor de ontruiming van de woning tijdens de verbouwing.
De kosten voor de verhuur van de woning tijdens de verbouwing.
De aftrekbare en niet aftrekbare kosten tijdens een verbouwing

Hoe kunt u dit doen?

Als u de kosten voor een verbouwing wilt aftrekken van de belasting, moet u deze kosten opvoeren in uw aangifte inkomstenbelasting. U kunt hiervoor de volgende documenten gebruiken:

  • De factuur van de aannemer of installateur.
  • De offerte van de aannemer of installateur.
  • De verklaring van de erkende installateur (bij verbouwing voor verduurzaming).

Conclusie

Als u uw woning wilt verbouwen, is het goed om te weten welke kosten aftrekbaar zijn. De kosten voor een verbouwing die de woning verduurzaamt of geschikt maakt voor een persoon met een beperking, zijn aftrekbaar in de vorm van een EIA of AAG. De kosten voor een verbouwing die niet aan deze voorwaarden voldoet, zijn niet aftrekbaar.

Tips van Jouke

  • Bewaar alle documenten die betrekking hebben op de verbouwing, zoals facturen, offertes en verklaringen van erkende installateurs.
  • Laat de verbouwing uitvoeren door een erkende installateur. Dit is belangrijk om in aanmerking te komen voor de EIA of AAG.
  • Houd rekening met de voorwaarden voor de EIA of AAG. Zo moet de verbouwing leiden tot een energiebesparing van ten minste 30% bij de EIA.
  • Vraag om tips en hulp bij betrouwbare partijen zoals de Verbouw-Gigant.

Jouke de Groot

“Een verbouwing is een avontuur, maar ook een uitdaging.”

— Jouke de Groot, Oprichter en eigenaar Verbouw-Gigant

Verbouw-Gigant
Verbouw-Gigant
Prijs weten?
Binnen 2 min. geregeld!